Uniwersytet Szczeciński

logo US

oraz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zapraszają na
XVI Międzynarodową Konferencję

Euro – Trans 2020
Mobilność i zrównoważony transport

 

Konferencja wpisuje się w obchody jubileuszu Profesor Elżbiety Załogi

 

 

21 września 2020 r.

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Zarządzania

Szczecin, ul. Cukrowa 8